Privacybeleid FlexLease Company

Via de website van FlexLease Company worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. FlexLease Company vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zeer belangrijk. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu gekoppeld kunnen worden. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het leveren van onze diensten;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

FlexLease Company is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • het doen van een contactaanvraag, offerteaanvraag of inschrijving op de nieuwsbrief;
 • het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website.

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. FlexLease Company zal de persoonsgegevens, zoals hieronder besproken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven, niet voor andere doeleinden gebruiken.

Contactformulier

Als je een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bij het invullen van een contactformulier, vragen wij je om de volgende gegevens (afhankelijk van de optionele gegevens die door jou zijn opgegeven):

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer (optioneel)

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met je op te nemen zodat wij je vraag en/of opmerking in behandeling kunnen nemen.

Verstrekking aan derden

Indien noodzakelijk voor de afhandeling van jouw verzoek worden de door jou verstrekte gegevens aan de leasemaatschappij in kwestie doorgegeven.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • doel gebonden toegangsbeperkingen;
 • controle op toegekende bevoegdheden.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Indien je een aanvraag via onze website hebt ingediend, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien de gegevens niet kloppen, kun je een mail sturen naar info@FlexLeaseCompany.nl om dit te wijzigen of te laten verwijderen. Schriftelijke verzoeken kun je sturen naar FlexLease Company Wijzend 29, 1688 JD Nibbixwoud.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over jouw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kun je deze stellen via het contactformulier op onze website of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0229-317039.